Hvad koster det?

Handling betaler sig!

Hvad koster det at en medarbejder er syg?

Et ophold i lgp-husene koster fra 18.000 Kr. excl. moms. Gennemsnitstiden fra at din medarbejder forlader lgp-huset efter endt ophold, til han eller hun er tilbage på arbejdet igen, er 1 uge...!

Nogle er på nedsat tid og nogle med færre opgaver i en periode, men
de er tilbage og ser lyst på fremtiden.

Regn lidt på hvad der bedst kan betale sig, set ud fra både et menneskeligt og økonomisk synspunkt. - Den traditionelle behandling med læge/psykolog/antidepressiv medicin samt efterfølgende sygemelding,
eller et ophold i lgp-huset på 4 dage hvor der skabes overblik over hverdagen, sammen med ægtefællen og konsulenter der er håndplukket til opgaven.

Alle ophold munder ud i en handlingsplan, der går på hvilke ændringer der skal til for at man kan fungere igen!

Jeg har endnu ikke oplevet at nogen IKKE kommer til at fungere igen.
Alle er interesseret i at få livsglæden tilbage!

Vi har regnet lidt på det, se nedenstående eksempler:
 

Ansøgning om ophold

For at komme i betragtning
til lgp-husene skal du
indsende en formular, som
du finder under menupunktet
stressbehandling eller forkælelse!

Det er ganske uforpligtende,
og du får hurtigt et svar med
forslag til program og pris.

Se video om konceptet


Se video
Tidligere kunder siger:

“Jeg har lært mere om mig selv
på 4 dage end på de 27 år
jeg har levet”
Mette

”Da jeg ankom til huset sad jeg
i mudder til halsen.
Jeg forlod huset med det ene ben
foran det andet. Nu kan jeg gå
fremtiden i møde og finde
glæderne i hverdagen!”
Elli

“Vi har en tidsregning hjemme
hos os:
- Før og Efter lgp-huset”
Erling og Inger

 


Powered by Athena CMS